Eksamen 2016

 Tidsplan eksamensavvikling våren 2016 – Abildsø skole

Fredag 29. april Frist for å søke om utvidet tid eller annen form for tilrettelegging av muntlig eller skriftlig eksamen.
Onsdag 18. mai Opplysning om trekkfag kl. 0900
Fredag 20. mai Eksamen matematikk
Tirsdag 24. mai Eksamen norsk hovedmål (Norsk for elever som frittatt for sidemål)
Onsdag 25. mai Eksamen norsk sidemål (Norsk for elever som frittatt for sidemål)
Fredag 27. mai Eksamen i engelsk
   
   
   
   
   
Mandag 06. juni Opplysning om trekkfag gruppe 1. Kl. 09.00 i Teatersalen.

Tirsdag 07. juni Forberedelsesdag gruppe 1

Onsdag 08. juni

Opplysning om trekkfag pulje 2

Eksamen muntlig gruppe 1

   
Torsdag 09. juni Forberedelsesdag gruppe 2

Fredag 10. juni Muntlig eksamen, gruppe 2.

  Klagefrist standpunktkarakterer muntlige fag.

  Offentliggjøring av standpunktkarakterer øvrige fag

  Offentliggjøring av karakterer i orden og oppførsel

  Siste skoledag og felles avslutning for elever og foresatte med utdeling av vitnemål
  Klagefrist for standpunktkarakterer øvrige fag

 
Tidsplan Osloskolen side: TRYKK HER

Førehandssensur

Førehandssensurmøta blir haldne

  • 27. og 28. mai for engelsk, matematikk og norsk

Førehandssensuren for eksamen i dei andre faga blir bestemt av Utdanningsdirektoratet i samråd med dei aktuelle fylkesmennene.

Fellessensur

Fylkesmennene har ansvaret innanfor sine regionar, inkludert fastsetjing av dato for fellessensuren. Denne skal gjennomførast i perioden 16. til 19. juni. Eventuell fagdag skal leggjast i framkant av møta.

 

Før eksamen