GOD JUL

good jul

 Første skoledag etter ferien er tirsdag 3. januar.