Kantinekortet

Kantinekortet

Vi skal inføre et nytt betalingssystem i kantinen på skolen vår; Kantinekortet. Skolen ønsker en kantineløsning som gjør at elevene ikke er avhengig av kontanter eller bankkort på skolen. Vi ønsker også at foreldre og foresatte skal ha muligheten til å ha kontroll med forbruket. Kantinekortet er et elektronisk betalingskort som kan lades med penger, og som kun fungerer i skolekantinen.

Oppretting av brukerprofil Før Kantinekortet kan tas i bruk må man opprette en brukerprofilwww.kantinekortet.no, og registrere kortet i denne brukerprofilen. I brukerprofilen kan kortet kan fylles på med penger ved bruk av et betalingskort. Her kan man også se alle transaksjoner og saldo når man ønsker. Det er en fordel at foresatte som setter inn penger på kortet er den som lager en profil. Bruk av Kantinekortet Handel med Kantinekortet krever verken bruk av pin kode eller signatur for kjøp. Ved betaling skannes kortet i kassen og beløpet trekkes direkte fra kortets saldo. Transaksjonen tar kun et par sekunder, og det er ingen transaksjonskostnader ved bruk av kortet. Refusjon av ubrukt beløp Ubrukt beløp kan når som helst refunderes tilbake til egen konto.

Sperring av kort

Mistet Kantinekort kan sperres for misbruk. Eleven vil få utstedt nytt kort ved å henvende seg til administrasjonen på skolen. Nytt kort koster 50 kroner. Mistet Kantinekort må rapporteres skriftlig ved å sende en e-post til kundeservice slik at kortet blir sperret for misbruk, og utestående saldo overføres til nytt kort. Dette gjøres via www.kantinekortet.no under «Kontakt». Husk også å registrere det nye kortet i din brukerprofil.

Les mer om Kantinekortet på www.kantinekortet.no.