Ny e-post og postadresse til skolen

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Vi får ny e-post og postadresse fra og med 30. november 2018. Vennligst benytt

de nye adressene hvis du skal kontakte oss skriftlig.

 Fra og med 30. november 2018 får skolen vår ny e-postadresse og ny postadresse: 

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

 

Postadresse:

Oslo kommune, Utdanningsetaten

<Skolens navn>

Postboks 6127 Etterstad

0602 Oslo

 

Merk e-posten eller konvolutten med skolens navn. 

 

Med vennlig hilsen Abildsø skole