Kjære skolestarter høsten 2021

Jenter i klasserom

Innskrivingen har nå foregått digitalt i Oslo-skolen. Den ble avsluttet 14.12.2020

De elevene som flytter inn i skolens nærområde/skolekrets fremover må kontakte skolen ved rådgiver/sosiallærer 1.-7.trinn  for nærmere informasjon:

Susanna Ubøe Møthe

Tlf : 23384370/90986559

Susanna.Uboe.Mothe@ude.oslo.kommune.no

 

Besøksdag: Vi vil kontakte banehagene for å avtale besøk her hvis mulig. Det er avhengig av korona-situasjonen.

Førskoledag: Skolen vil bestrebe seg på å gjennomføre førskoledag. Dette vil foregå i juni 2021. Skolen kommer tilbake med mer informasjon rundt dette.

 

 Frister:

Abildsø skole er en to-parallell skole og kan ha 56 elever på 1.trinn.

Innen 11.mars: Skolen skal varsle de elevene som må overføres til en annen skole. Skolen har anvar for å finne annen skoleplass til eleven.

12.april: Skolen fatter vedtak om nærskole. Dette gjelder da de som bor i inntaksområdet til Abildsø skole.

3.mai: Fristen for søknad om skolebytte. Dette skal være mottatt av skolen innen denne fristen.

13.mai: Skolen skal besvare alle søknader om skolebytte.

 

Se vedlegg for mer info om Aktivitetskolen

 

Hilsen Abildsø skole