Åpningstider

Morgenåpning:  kl. 07.30 - 08.30

Ettermiddag: Fra skoleslutt til kl. 16.45

 

Vi har åpent alle hverdager i skolens ferier. Åpningstid er fra kl. 07.30 - 16.30.

 

 

 

Åpningstider