Åpningstider

Morgenåpning:  kl. 07.30 - 08.30

Ettermiddag: Fra skoleslutt til kl. 16.45

 

Vi har åpent alle hverdager i skolens ferier (Åpningstid i ferien er fra kl. 07.30 - 16.30).

 

 

 

 

 

Åpningstider