Hovedseksjon

Rådgivertjenesten

Rådgiver

Kontakt med rådgiver kan være aktuelt hvis det er noe en elev synes er vanskelig på skolen. Om det skulle bli behov for hjelp fra andre instanser vil rådgiver formidle kontakt. Det er også mulig å henvende seg til rådgiver hvis man trenger noen å snakke med om personlige forhold. Rådgiverne har taushetsplikt og vil bare formidle opplysninger videre etter avtale med deg.

Rådgiver hjelper også til med yrkesorientering og tilrettelegging av tiltak hvis noen trenger ekstra støtte/hjelp til skolearbeidet.

Rådgiver

Torhild Bakke Spesialpedagogikk og sosialpedagogikk, veiledning og innsøking
Telefon: 94173999
torhild.bakke@ude.oslo.kommune.no

 

Kontaktpersoner

Skolens kontaktperson i PP-tjenesten: 

Tonje Reiten Frafjord   tonje.frafjord@osloskolen.no

Logoped tilknyttet skolen:  

Maria Kvamme-Vik   maria.kvamme-vik@osloskolen.no