Hovedseksjon

Valgfag

Elever i klasserom

Fysisk aktivitet og helse
Praktisk håndverksfag
Ideer og praktisk forskning
Utvikling av produksjon og tjenester
Medier og kommunikasjon