Hovedseksjon

Sosiallærer 1.–10. trinn

Handlingsplan mot mobbing

 Skolen har utarbeidet en handlingsplan mot mobbing. Denne kan du lese her:

 Handlingsplan mot mobbing

Mobbing og mistrivsel – hva skal skolen gjøre?

Utdanningsdirektoratet har laget en oversiktlig over hva skolen skal gjøre. Følg linken under:

Hva skal skolen gjøre?

Trivselsledere 4.–7. trinn

Abildsø skole ble høsten 2016 med i Trivselsprogrammet. Med Trivselsprogrammet legger mobbefrie trivselsledere fra 4.–7. trinn til rette for økt aktivitet i storefriminuttene.

Trivselsprogrammets mål er å:

 • Gi økt trivsel
 • Gi økt og mer variert aktivitet i friminuttene
 • Bygge vennskap
 • Forebygge konflikter og mobbing
 • Gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever

Les mer om programmet her: Trivselsprogrammet

Hva er forskjellen på spesialundervisning og tilpasset opplæring?

Tilpasset opplæring:
Alle elever har rett til tilpasset opplæring. Retten til tilpasset opplæring finner du i opplæringslovens kapittel 1. Målet er at alle elever skal lære best mulig ut fra sine evner og forutsetninger. Både elever som har utfordringer og elever som trenger ekstrautfordringer skal ha tilpassede undervisning og oppgaver.

Spesialundervisning:
Elever som ikke når kompetansemålene i læreplanen, eller som trenger hjelp for å nå dem, kan ha rett til spesialundervisning. Det står i opplæringslovens kapittel 5. Spesialundervisning kan organiseres for én elev eller i en liten gruppe, avhengig av elevenes behov. Før elever får spesialundervisning, så skal skolen henvise til PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) slik at de kan gi en sakkyndig vurdering og anbefaling. Foresatte skal samtykke til en slik henvisning. Foresatte kan også selv ta direkte kontakt med PPT.

Dysleksi eller generelle lese og skrivevansker?

Som dyslektiker vil du kanskje trenge noe tilrettelegging i undervisningen. Her følger noen gode råd til deg:

Lesing/høytlesing: 

 • Avtal nærmere med læreren din. Kanskje du kan lese høyt alene for læreren din eller i en mindre gruppe.
 • Dersom du leser veldig sent (under 100 ord pr. minutt, og har mer enn 15 % feil), kan du be om å få lydbøker i noen av fagene. Det er viktig at du bruker      disse lydbøkene. Dersom du ikke har nytte av dem, leverer du tilbake til      læreren din.
 • Lån skjønnlitterære bøker fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB).
 • Bruk talesyntesen som ligger i Cd-ord til å lese opp eget skrivearbeid og      tekster du laster ned fra nettet.
 • I perioder arrangerer skolen intensive lesekurs. Du vil bli invitert til å delta her.

Skriving:

 • Bruk PC så ofte som mulig, både på skolen og hjemme. Ta gjerne med egen PC  eller Ipad med tastatur.
 • Bruk retteprogram! Dette kan du legge inn selv på din egen PC. Se instruksjon      nederst på dette arket.
 • Velg en font som er god å lese, for eksempel Comic Sans. Bruk skriftstørrelse      14 og linjeavstand 1 ½. Dette er viktig!
 • Bruk ordbøker jevnlig i norsk og språkfagene. Det kan være lurt å investere i digitale ordbøker. Det er tidsbesparende å bruke disse. Du finner også noen ordbøker på nettet. Disse kan du bruke i timer og hjemme og på prøver/tentamener. På eksamen må du ha ordliste i papirformat.  

Skriftlige prøver:

 • Du  kan be lærer om å lese opp oppgaver til deg når du har prøve (også i      matte)
 • Ved skriftlige, digitale prøver kan du bruke talesyntesen til å få lest opp      oppgavene. I særskilte situasjoner kan du be lærer om å få avholde en prøve muntlig istedenfor skriftlig.
 • På heldagsprøver og eksamen har du rett til 1 times utvidet prøvetid.

Lekser:

 • Be om redusert mengde lekser dersom du strever veldig med leksene.
 • Vær forberedt på at du må bruke mer tid på leksene dine
 • Oppsøk skolens leksehjelp eller andre instanser som har leksehjelp, for eksempel Røde Kors og Norsk dysleksiforbund

Struktur:

 • Strever du med å holde orden i sakene dine? Ha alltid med perm til å sette inn      løsark i og/eller bruk one-drive til å lagre dokumentene dine.

Vurdering:

 • Du blir vurdert på lik linje med de andre elevene
 • Dysleksi kan gi rett til fritak fra vurdering i nynorsk. Foresatte må søke skolen skriftlig om dette. Søknadsskjema ligger på skolens hjemmeside. Dysleksi gir ikke fritak fra opplæring i nynorsk.
 • Elever med dysleksi og egen opplæringsplan kan søke fritak fra opplæring og vurdering i nynorsk samt vurdering/eksamen i de fagene de har IOP. Disse elevene har vært utredet av PPT og mottar spesialundervisning.

Hjelpemidler:
Elever med dysleksi kan søke NAV om tilskudd til PC. IT-ansvarlig eller læreren din hjelper deg med informasjon om riktig datautstyr, slik at du kjøper det utstyret som er mest hensiktsmessig for skolearbeidet ditt. På skolen kan du bruke en av skolens bærbare pc-er. Avtal direkte med læreren din dersom du trenger å låne en bærbar PC i enkelttimer. Elever med dysleksi kan også søke NAV om retteprogrammet Lingdys hvis dette foretrekkes fremfor skolens retteprogram cd-ord.

Lydbøker:
Statped gir deg tilgang til fagbøker som du bruker på skolen. IT-ansvarlig eller læreren din hjelper deg med å laste ned disse fra https://www.statped.no/. Du kan også selv logge deg inn å laste ned skolelydbøker på denne siden. Skolen hjelper deg med å komme i gang med dette.

Informasjon om andre hjelpemidler som dere kan skaffe på egen hånd:

Andre gode nettsider:

https://www.dysleksiforbundet.no/

Hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek: postboks 2674 Solli, 0204 Oslo, tlf 22068810/22068830 kan du låne bøker gratis: www.nlb.no

Dette kan dere hjelpe til med hjemme:

 • Låne skjønnlitterære lydbøker
 • Lage orden og struktur i skolesakene, også på PC-en og portalen/Its.
 • Hjelpe til med leksene
 • Følge opp i.f.t. hjelpemidler, programvare og kurs som ulike instanser gir      tilbud om (ikke gratis).

MV-Nordic – Skoleavtalen – CD-ord for elever - på hjemme-PC’er

Skoleavtalen til MV-nordic   som Abildsø skole har lisens på - har alle ansatte og elever lov til å installere   på egne pc-er.

Dere kan gå inn på Mikroverkstedet   sine nettsider: https://www.mv-nordic.com/no/

Velg skoler - Last ned   program - Login - FEIDE - Oslo Kommune – SIKT brukernavn og passord -   Skoleavtalen – Last ned ønskede program og installer, lisenskoder til de   forskjellige programmene ligger der. NB! kun elever og ansattes brukernavn er   gyldige via FEIDE.

Laste ned CD-ORD:

 •   CD-ORD   9 inkl. Ordboksverktøyet og SkanRead

Anbefaler de også å laste   ned:

 •   Talesyntese   bokmål (Tor)
 •   Digitale stemmer norsk (Alice og   Marita)  
 •   Talesyntese   nynorsk (Olai)
 •   Talesyntese   engelsk (Claire)

For Mac så har de ett eget   og litt annerledes program - IntoWords Mac. Dette finner du på samme siden   som CD-ORD er på.

Ligit har også et anbefalt   program for Mac - https://lingit.no/produkter/#prod-mac

Sosiallærer 1.–10. trinn

Rådgivere/Sosiallærere:

1.trinn og 4.–7. trinn Anne Cecilie Molt

2.-3.trinn og 7.–10. trinn Torhild Bakke

Aktuelle samarbeidspartnere

Trykk på den aktuelle linken for å lese mer om sammarbeidspartnere.