Lillebrum - for 1.trinn

Morgenåpning: Hver morgen fra kl. 07.30 - 08.30 har vi morgenåpning på basen. Her tilrettelegges det for rolige aktiviteter og en koselig start på dagen. Barna følges ut før det ringer inn kl. 08.30. 

Ved skoleslutt: En voksen fra basen krysser inn elevene i klasserommet ved skoleslutt. Etter innkryssing har vi en felles samlingsstund på basen, her informerer vi barna om dagens aktiviteter og gir daglige beskjeder. Etter samling spiser vi. Barna spiser matpakke (tirsdag, torsdag) eller måltid AKS serverer (mandag, onsdag, fredag).

Utetid: Etter måltidet har vi felles utetid. På ukeplanen skriver vi hvor lenge vi er ute, men alle må være ute minst 30 minutter hver dag. Etter felles utetid kan barna velge om de vil være ute eller inne, og hvilke aktiviteter de ønsker å delta på.

Organiserte aktiviteter: Hver dag har vi forskjellige organiserte aktiviteter. Oversikten over disse aktivitetene finner man på ukeplanen. Disse aktivitetene er frivillige.

Henting: Når barnet hentes må det krysses ut hos kryssebokansvarlig. Vi har en oversikt over hvem som har tillatelse til å hente barnet. Dersom det blir endringer i henteavtalen må beskjed gis. Daglige beskjeder kan gis når barnet leveres, ringes inn eller sendes som mail. Permanente endringer må gis beskjed om skriftlig, helst på mail til baseleder.

 

 

 

 

 Velkommen                    Lillebrumbasen

                                                        

                                                      

                                                                            Velkommen til oss :)

Praktisk informasjon

Vi holder til i nedre del av Skipet (bygg 4, inngang C)

 

Baseleder: Liza Marie Shilla Wold

Assistenter: Zumer Zia, Suriya Ratnavel, Hina Inam.

E-post: liza.wold@osloskolen.no

Basetelefon: 912 45 579

Infohefte oppstart Lillebrum