Hovedseksjon

Lillebrum – for 1. trinn

Morgenåpning

Hver morgen fra kl. 07.30–08.30 har vi morgenåpning. Alle barna blir tatt imot utendørs.
Kun barn med gratis heltidsplass kan benytte seg av tilbudet på morgningen.

Ved skoleslutt

En voksen fra basen krysser inn elevene ved skoleslutt. Etter innkryssing har vi en felles samlingsstund på basen, her informerer vi barna om dagens aktiviteter og gir daglige beskjeder. Etter samling spiser vi. Barna spiser matpakke (tirsdag, torsdag) eller måltid AKS serverer (mandag, onsdag og fredag).

Utetid

Etter måltidet har vi felles utetid. På ukeplanen skriver vi hvor lenge vi er ute, men alle må være ute minst 30 minutter hver dag. Etter felles utetid kan barna velge om de vil være ute eller inne, og hvilke aktiviteter de ønsker å delta på.

Organiserte aktiviteter

Hver dag har vi forskjellige organiserte aktiviteter. Oversikten over disse aktivitetene finner man på ukeplanen. Disse aktivitetene er frivillige.

Kurs

I tillegg til de organiserte aktivitetene har vi også ulike kurs. Kurs er aktiviteter elevene har meldt seg på, som går over en begrenset tidsperiode (som regel ca. 6 uker). Kurskatalog og påmelding sendes ut 2 ganger i året, en for høsten og en for våren. 

Henting

Når barnet hentes, må det krysses ut hos kryssebokansvarlig. Vi har en oversikt over hvem som har tillatelse til å hente barnet. Dersom det blir endringer i henteavtalen, må beskjed gis. Daglige beskjeder kan gis når barnet leveres, ringes inn eller sendes som mail. Permanente endringer må gis beskjed om skriftlig, helst på mail til baseleder.

Les mer i informasjonshefte om våre tilbud, aktiviteter og masse annet nyttig informasjon.

                                                                                     

                                                      

                                                                         

Praktisk informasjon

Vi holder til i nedre del av Skipet (bygg 4, inngang C)

Baseleder: Sabrina Johnson

Assistenter: Hasna, Miriam, Zumer og Maryam

E-post: sabrina.johnson@osloskolen.no

Basetelefon: 912 45 579