Hovedseksjon

Skolens historie

Historisk bilde barn leker

Abildsø skole på "filmavisen" da de ble 100 år. Kong Olav kom på besøk.

Der seniorsenteret/overlærerboligen ligger i dag, lå den eldste skolebygningen, som strøk med i en brann i 1912.

Omkring 1920 skjøt det opp hytter og småhus på Smedberg, i Kongobyen og i Abildsøskogen. Stort sett var de familier fra arbeiderstrøkene i Kristiania som kjøpte tomt og reiste seg et nytt hjem her i Aker. Skolen har gradvis blitt utvidet i takt med nybyggingen i området. Den mest omfattende skjedde på 50-tallet, da husene på Lille Langerud ble befolket av barn.

Faktisk finnes det ingen andre skoler i Oslo som har holdt til så lenge på samme sted. Her er nærmiljøet og lokalpatriotismen stadig levende, og vi ser med forventning fram til 160-årsjubileet i 2019.