Faste aktiviteter og kurs

Hver uke sendes en oversikt over ukens aktiviteter ut til foresatte på begge baser. Noen aktiviteter er felles for begge baser, mens andre er delt inn base- eller trinnvis. Eksempler på faste aktiviteter er:

 • Gym ute eller i gymsal
 • Hobby/kreative verksteder
 • Data/iPad-gruppe
 • Disko
 • Spillgruppe

 

Skoleåret 2018/2019 deltar Abildsø AKS i Prosjekt Lesing og Regning i AKS. Vi samarbeider derfor tett med skolen, og jobber for å tilby morsomme aktiviteter som styrker elevenes lese- og regneferdigheter. Eksempler på læringsstøttende aktiviteter:

 • Bokklubb
 • Bokstavverksted
 • Quiz
 • Rebusløp
 • Mattestafett / lagkonkurranser med tema lesing og regning

 

I tillegg til aktivitetene på ukeplanen tilbyr vi ulike kurs gjennom året. Disse finner man i vår kurskatalog, som sendes ut på høsten og på våren. Her kan man melde seg på et eller flere kurs som skal holdes neste halvår. Alle kursene er gratis, og varer som regel over 6-8 uker. Vårens kurs:

 • Magedanskurs
 • Småkokker
 • Sløydgruppe
 • Natursti
 • Systue
 • Master Chef
 • Kreativ Kropp

 

Eksterne kurs og aktiviteter

I tillegg til de organiserte aktivitetene holdes det kurs og aktiviteter i regi av eksterne aktører igjennom året. Påmelding og informasjon om disse sendes ut i god tid.

Til aktiviteter som korps og kor skjer på- og avmelding direkte til arrangøren av aktiviteten. Vi på AKS sender barna på aktivitetene, men vi trenger beskjed fra foresatte - helst skriftelig til baseleder.