Faste aktiviteter og kurs

Storebrums faste aktiviteter:

 

Datagruppe: Datagruppen foregår på skolens datarom. Her får elevene veiledning og hjelp til åspill forbedre sine datakunnskaper ved hjelp av skriving i Word og 10 fingre, og pedagogiske spill på Salaby.

 • Mål: Få generelle datakunnskaper, vite hvordan man logger på/av datamaskinen, forbedre    skrivekunnskapene på tastatur, kunne søke etter informasjon og bilder på internett.
 • Målområde: 1: NATUR, TEKNIKK OG MILJØ

 

Spillegruppe: I spillegruppen blir vi bedre kjent med hverandre. Vi har alt fra morsomme, spennende og lærerike spill til tegning og høytlesning for hverandre. Hovedfokuset i spillgruppen er at vi har det sosialt og hyggelig sammen.

 • Mål: Øve på logisk tenkning, utvikle egne sosiale og grunnleggende ferdigheter, etablere og utvikle vennskap.
 • Målområde: 2: FYSISK AKTIVITET OG LEK

 

 

iPad-gruppe: Elevene jobber 30-60 minutter på iPad, hvor vi spiller pedagogiske spill og gjør oppgaver med forskjellig faglig tema og innhold. F.eks. jobber vi på Salaby, hvor elevene får mulighet til å jobbe med utgangspunk i det de arbeider med på skolen. 

 • Mål: Få repetisjon og øvelse i det faglige arbeidet elevene jobber med på skolen. 
 • Målområde 5: LEKSER OG FORDYPNING

 

Matlagingsgruppe med Mehwish og Victor / Arina og Ghazaleh: Dette tilbudet har vi to ganger i uken. Det er en læringsstøttende aktivitet hvor elevene lærer alt fra matlagning til matte. Vi lager mat fra forskjellige kulturer, og øver på måling og å følge oppskrifter. Vi lærer også det grunnleggende innen helse og hygiene mtp. mat. Det er en sosial aktivitet med mye samarbeid.

 • Mål: Oppleve mestringsfølelse, bli kjent med forskjellige mattradisjoner fra hele verden, lære om hygiene og helse, få grunnleggende matlagingsferdigheter, øve på måling og lesing/forståelse, bygge gode relasjoner.
 • Målområde: 4: MAT OG HELSE

 

Fotball med Yogendra og Hina: Vi spiller på kunstgressbanen om sommeren og i gymsalen om vinteren. Fotballtreningene handler om gleden ved fysisk aktivitet og sosialt fellesskap. Vi har varierte treninger hvor vi spiller alt fra hjørnefotball til vanlige fotballkamper eller konkurranser. Hovedfokuset ligger på spenning og glede i samvær med andre.

 • Mål: Elevene skal styrke den motoriske utviklingen og den sosiale kompetansen. Vi øver på prososiale handlinger som å hjelpe, støtte, oppmuntre og vise omsorg.
 • Målområde: 2: FYSISK AKTIVITET OG LEK

 

 

Gym i gymsalen: Formålet meg gym er å tilrettelegge for aktiviteter/øvelser som kan fremme elevenes fysiske og sosiale utvikling. Øvelsene blir tilrettelagt slik at alle kan delta og ha det moro.

 • Mål: Styrke utholdenhet, koordinasjon, balanse og styrke. Styrke ballferdigheter og teknikk. Gi mestringsfølelse og positivt selvbilde. Øve på samarbeid, lagspill og få sosial trening.
 • Målområde: 2: FYSISK AKTIVITET OG LEK

 

Disco med Arina og Victor: På fredager skrur vi på musikken og diskolysene, og det er tid for å danse i teatersalen. Vi har danseleker for de som ønsker det, mens de som heller vil danse fritt til musikken gjør det. Elevene får  komme med ønskelåter, men vi spiller kun musikk som er egnet for barn. Vi passer også på at lydnivået er på et nivå som ikke er skadelig for hørselen. Så er det bare å rocke løs, ta noen piruetter eller bli ukas limbo-mester!

 • Mål: Utvikle positivt selvbilde. Elevene gis muligheten til å etablere og utvikle vennskap gjennom sosialt samspill. Utvikle interesse og glede ved musikk og bevegelse. Høre forskjellige typer rytmer, melodier og musikksjangre - og få bevege og utfolde seg til musikken.
 • Målområde: 2: FYSISK AKTIVITET OG LEK / 3: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

 

Smykkeverksted: Vi lager smykker, armbånd og øredobber. Elevene får oppleve gleden av å skape noe, og de kan enten gi det bort eller beholde det selv. Smykkeverkstedet er en sosial aktivitet hvor vi mens vi arbeider også har mange hyggelige samtaler. Vi utveksler ideer og lærer av hverandre.

 • Mål: Øve på prososiale handlinger som å rose, støtte, oppmuntre og hjelpe. Styrke finmotorikk. Øke bevisstheten rundt former og farger, estetikk.
 • Målområde: 3: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET.

 

Kreativt verksted:

Bingo:

 

Lillebrums faste aktiviteter:

 

Gym i gymsalen: Formålet meg gym er å tilrettelegge for aktiviteter/øvelser som kan fremme elevenes fysiske og sosiale utvikling. Øvelsene blir tilrettelagt slik at alle kan delta og ha det moro.

 • Mål: Styrke utholdenhet, koordinasjon, balanse og styrke. Styrke ballferdigheter og teknikk. Gi mestringsfølelse og positivt selvbilde. Øve på samarbeid, lagspill og få sosial trening.
 • Målområde: 2: FYSISK AKTIVITET OG LEK

 

Tull & Tall med Hina: Matematikkgruppe som har som formål og styrke elevenes matematiske ferdigheter gjennom lek og spill. Vi tar utgangspunkt i det matematiske temaet elevene jobber med på skolen, og har en  praktisk og lekpreget tilnærming til stoffet.

 • Mål: Bygge oppunder det elevene lærer om på skolen, repetisjon av fagstoffet, oppleve glede og motivasjon for matematikkfaget,
 • Målområde: 5: LEKSER OG FORDYPNING.

 

 

iPad-gruppe: Elevene jobber 30-60 minutter på iPad, hvor vi spiller pedagogiske spill og gjør oppgaver med forskjellig faglig tema og innhold. F.eks. jobber vi på Salaby, hvor elevene får mulighet til å jobbe med utgangspunk i det de arbeider med på skolen. 

 • Mål: Få repetisjon og øvelse i det faglige arbeidet elevene jobber med på skolen. 
 • Målområde 5: LEKSER OG FORDYPNING

 

 

Fotball med Yogendra og Hina: Vi spiller på kunstgressbanen om sommeren og i gymsalen om vinteren. Fotballtreningene handler om gleden ved fysisk aktivitet og sosialt fellesskap. Vi har varierte treninger hvor vi spiller alt fra hjørnefotball til vanlige fotballkamper eller konkurranser. Hovedfokuset ligger på spenning og glede i samvær med andre.

 • Mål: Elevene skal styrke den motoriske utviklingen og den sosiale kompetansen. Vi øver på prososiale handlinger som å hjelpe, støtte, oppmuntre og vise omsorg.
 • Målområde: 2: FYSISK AKTIVITET OG LEK

 

 

Biblioteket med Liza: Vi går på skolens bibliotek og har høytlesning i grupper. Vi jobber med forfattere, eventyr og historier som følger skolens tema.

 • Mål: Utvikle leseglede og interesse for bøker. Lære om forskjellige forfattere og fortellinger. Lære nye ord og begreper og kunne forstå disse i en sammenheng.
 • Målområde: 5: LEKSER OG FORDYPNING / 3: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

 

Tur i nærmiljøet: Vi benytter oss av lekeplasser i nærmiljøet hver torsdag. På veien opplever vi fugleliv ved Østensjøvannet eller ser hvordan bladene skifter farge, eller observerer meitemarken som kommer opp av jorden når det regner.

 • Mål: Oppleve glede og lek ute i naturen. Få positive friluftsopplevelser, og oppdage hvor mye morsomt man kan gjøre ute. Etablere vennskap og bygge relasjoner i et annet miljø enn skolegården.
 • Målområde: 1: NATUR, TEKNIKK OG MILJØ

 

Disco: På fredager skrur vi på musikken og diskolysene, og det er tid for å danse i teatersalen. Vi har danseleker for de som ønsker det, mens de som heller vil danse fritt til musikken gjør det. Elevene får  komme med ønskelåter, men vi spiller kun musikk som er egnet for barn. Vi passer også på at lydnivået er på et nivå som ikke er skadelig for hørselen. Så er det bare å rocke løs, ta noen piruetter eller bli ukas limbo-mester!

 • Mål: Utvikle positivt selvbilde. Elevene gis muligheten til å etablere og utvikle vennskap gjennom sosialt samspill. Utvikle interesse og glede ved musikk og bevegelse. Høre forskjellige typer rytmer, melodier og musikksjangre - og få bevege og utfolde seg til musikken.
 • Målområde: 2: FYSISK AKTIVITET OG LEK / 3: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET.

 

Smykkeverksted: Vi lager smykker, armbånd og øredobber. Elevene får oppleve gleden av å skape noe, og de kan enten gi det bort eller beholde det selv. Smykkeverkstedet er en sosial aktivitet hvor vi mens vi arbeider også har mange hyggelige samtaler. Vi utveksler ideer og lærer av hverandre.

 • Mål: Øve på prososiale handlinger som å rose, støtte, oppmuntre og hjelpe. Styrke finmotorikk. Øke bevisstheten rundt former og farger, estetikk.
 • Målområde: 3: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET.

 

Hobbyverksted: På hobyverkstedet får elevene prøve seg innen mange forskjellige typer håndarbeid. I tråd med årstider, høytider og merkedager jobber vi utifra spesielle temaer, som f.eks juleverksted/påskeverksted. Ellers har vi kanskje fokus på en ny maleteknikk, en spesiell form eller et spennende materiale. Etter jul har vi også sykurs, hvor elevene lærer grunnleggende ferdigheter for å sy/brodere.

 • Mål: Elevene skal oppleve skaperglede, og se et prosjekt fra idé til ferdig produkt. Styrke finmotoriske ferdigheter, og få grunnleggende teknikker innen forskjellige kunstneriske uttrykk. Oppleve mestring og styrke selvbildet.
 • Målområde: 3: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET.

 

Bingo:

 

 

 

 

 

 

 

Eksterne kurs og aktiviteter

I tillegg til de organiserte aktivitetene holdes det kurs og aktiviteter i regi av eksterne aktører igjennom året. Påmelding og informasjon om disse sendes ut i god tid.

Til aktiviteter som korps og kor skjer på- og avmelding direkte til arrangøren av aktiviteten. Vi på AKS sender barna på aktivitetene, men vi trenger beskjed fra foresatte - helst skriftelig til baseleder.

Drawing of a city