Hovedseksjon

Faste aktiviteter

AKS-figurer-gul

OBS! Pga Covid-19 ser aktivitetstilbudet vårt annerledes ut. Vi planlegger og gjennomfører aktiviteter i henhold til gjeldende smittevern. Det vil derfor variere fra trinn til trinn, og fra uke til uke ettersom situasjonen er i kontinuerlig forandring. Ukeplaner sendes hjem på mail ukentlig. 

 

Hver uke sendes en oversikt over ukens aktiviteter ut til foresatte på begge baser. Noen aktiviteter er felles for begge baser, mens andre er delt inn base- eller trinnvis. Eksempler på faste aktiviteter er:

  • Gym ute eller i gymsal
  • Hobby/kreative verksteder
  • Data/iPad-gruppe
  • Disko
  • Spillgruppe

 

Skoleåret 2018/2019 deltok Abildsø AKS i Prosjekt Lesing og Regning i AKS. Dette ga oss et løft i vårt arbeid med elevenes faglige utvikling. Vi samarbeider derfor tett med skolen, blant annet gjennom felles temauker. Vi har et fokus på at våre aktiviteter skal være læringsstøttende både faglig og sosialt, samtidig som at tilbudet i AKS skal være en lekpreget arena hvor gode relasjoner, trygghet og trivsel er viktig. 

 

 

 

 

Eksterne kurs og aktiviteter

I tillegg til de organiserte aktivitetene holdes det kurs og aktiviteter i regi av eksterne aktører igjennom året. Påmelding og informasjon om disse sendes ut i god tid.

Til aktiviteter som korps og kor skjer på- og avmelding direkte til arrangøren av aktiviteten. Vi på AKS sender barna på aktivitetene, men vi trenger beskjed fra foresatte - helst skriftelig til baseleder.