Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Elever som trives på skolen og som har gode helsevaner, oppnår bedre skolefaglige prestasjoner. God helse og et positivt selvbilde har betydning for elevenes motivasjon, utholdenhet og læring.

Skolehelsetjenesten ved Abildsø skole:
Helsesykepleier Marianne Dahl
Til stede: Mandag til fredag kl. 09:00–14.30
Mobil: 95979671
E-post: marianne.dahl@bos.oslo.kommune.no 

Helsesykepleier Thea Aker Sagen, hovedansvar 8.–10. trinn

Er i permisjon fram til 7/12-23

Mobil:48128178
Epost: theaaker.sagen@bos.oslo.kommune.no

Skolelege:
Tilstede på skolen i forbindelse med skolestartundersøkelser. Helsesykepleier formidler kontakt.

Dersom dere ikke får kontakt med helsesykepleieren senest neste virkedag ved fravær, kan leder for skolehelsetjenesten kontaktes på e-post:
jannickestahl.skau@bos.oslo.kommune.no

Åpningstider

Skolehelsetjenestens kontortid er daglig mellom kl 09–14.30. Vi er ofte tilgjengelig både før og etter denne tiden. Vi har satt opp faste drop-in tider. Dette er tider hvor vi ikke setter opp møter eller andre faste avtaler, så langt det lar seg gjøre. Elevene kan oppleve at vi er opptatte, men det vil ikke være lang ventetid i drop-in tiden.

  • Mandag:  Kl. 09.30–11 og kl. 11.45–12.30
  • Tirsdag: Kl.09.30–10.30 
  • Onsdag:  Kl. 09.30–11 og kl. 11.45–12.30 
  • Torsdag:  Kl. 09.30–11 og kl. 11.45–12.30 
  • Fredag:  Kl. 09.30–11 og kl. 11.45–12.30