Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Gutt og jente illustrasjon

Elever som trives på skolen og som har gode helsevaner, oppnår bedre skolefaglige prestasjoner. God helse og et positivt selvbilde har betydning for elevenes motivasjon, utholdenhet og læring.

Skolehelsetjenesten ved Abildsø skole:

Helsesykepleier Marianne Dahl

Til stede: Mandag til fredag kl. 09:00-14.30

Mobil: 95979671

E-post: marianne.dahl@bos.oslo.kommune.no 

 Helsesykepleier Thea Aker Sagen, hovedansvar 8.–10. trinn

Til stede: onsdager, fredager og tirsdager i ulik uke kl. 09.00-14.30.

Mobil:48128178

Epost: theaaker.sagen@bos.oslo.kommune.no

 Skolelege:

Tilstede på skolen i forbindelse med skolestartundersøkelser. Helsesykepleier formidler kontakt.

Dersom dere ikke får kontakt med helsesykepleieren senest neste virkedag ved fravær, kan leder for skolehelsetjenesten kontaktes på jannicke.feilberg-jacobsen@bos.oslo.kommune.no 

 

Mer informasjon om skolehelsetjenesten finner du på Oslo kommunes nettsider

Åpningstider

Skolehelsetjenestens kontortid er daglig mellom kl 09-14.30. Vi er ofte tilgjengelig både før og etter denne tiden. Vi har satt opp faste drop-in tider. Dette er tider hvor vi ikke setter opp møter eller andre faste avtaler, så langt det lar seg gjøre. Elevene kan oppleve at vi er opptatte, men det vil ikke være lang ventetid i drop-in tiden.

  • Mandag:  Kl. 09.30-11 og kl. 11.45-12.30
  • Tirsdag: Kl.09.30-10.30 
  • Onsdag:  Kl. 09.30-11 og kl. 11.45-12.30 
  • Torsdag:  Kl. 09.30-11 og kl. 11.45-12.30 
  • Fredag:  Kl. 09.30-11 og kl. 11.45-12.30