Hovedseksjon

Ordensregler

Elevene på skolen vår skal: 

 • Møte presis
 • Møte forberedt 
 • Ha med nødvendig utstyr
 • Gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 • Holde orden


Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder:

 • være til stede i opplæringen
 • være til stede i opplæringen - behandle, også på digitale medier, medelever, ansatte og andre som
 • elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne,seksuell orientering med mer
 • bidra til et godt læringsmiljø
 • rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • ta godt vare på skolens eiendeler
 • vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr
 • følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr

 

Oppførsel som ikke aksepteres på skolen vår: 

 • Å mobbe
 • Å utøve eller true med fysisk vold
 • Å jukse eller forsøke å jukse
 • Å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler
 • Bruke tobakk/snus 
 • Å ha med og/eller benytte farlige gjenstander

Les Osloskolens reglement for orden og oppførsel.