Info fra AKS

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Ny aktivitetsskoleder fra 1.august

Fra 1. august tar Liza Marie Wold over som aktivitetsskoleleder.

Hun kommer til å kombinere dette med å være baseleder for Lillebrum.

 

AKS ønsker alle en god sommer!  

Nye rutiner ved skader

Vi informerer om nye rutinerer vedr. skader og skademelding.

Slik som tidligere fyller vi på AKS ut skademeldinger ved skader. Vi fyller alltid ut  skademelding på skader i hodet/ansikt, kuttskader og vridningsskader, og ved fare for skjelettskade. Foresatte informeres om skaden og om at det er fylt ut skademelding. Utfylte skademeldinger arkiveres i elevens mappe hos administrasjonen.

 

Skader som medfører undersøkelse og/eller behandling hos lege/tannelge må meldes til Oslo Pensjonsforskring. Dette må foresatte gjøre. Skjema for å melde skade kan fås på Oslo Pensjonsforsikring sine hjemmesider, på AKS eller hos AKS-leder.