Info fra AKS

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Nye takster for oppholdsbetaling

Byrådet har vedtatt nye takster for oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen for budsjettåret 2020. 

For mer informasjon, se under fanen "Aktivitetsskolen i Oslo" . 

Nye takster fra januar 2020, inntekt regnes fra husstandens samlede inntekt

 

Inntekt inntil 224 694 kr 

Heltidsplass: 678 kr / Deltidsplass 435 kr / Gratis kjernetid heltid: 242 kr

Inntekt inntil 399 456 kr 

Heltidsplass: 1245 kr / Deltidsplass: 800 kr / Gratis kjernetid heltid: 445 kr

Inntekt over 399 456 kr 

Heltidsplass: 3174 kr / Deltidsplass: 2145 kr / Gratis kjernetid heltid: 1029 kr