Hovedseksjon

Skolefri og permisjonsreglement

Uansett er det viktig at man søker om permisjon i god tid, minimum tre uker før ønsket permisjon, og før bindende avtaler som for eksempel feriereiser, billettkjøp eller lignende inngås.

Det kan ikke forventes at eleven senere kan få ekstraundervisning av grunner som måtte komme av fraværet.

Hovedansvaret for barns oppdragelse og undervisning tilligger foreldrene / de foresatte. Barn og ungdom har rett og plikt til å gå i grunnskolen dersom de ikke på annen måte får tilsvarende undervisning. Når en elev er innvilget skolefri, plikter således foreldrene / de foresatte å sørge for at barnet får nødvendig undervisning i permisjonstiden.

Retningslinjer for søknad om skolefri på Oslo kommunes nettsider