Planleggingsdag AKS

AKS har planleggingsdag torsdag 12. og 13.august-2021 og holder derfor stengt begge dagen.