Ledelse og ansatte

Ledelsen:

Fungerende rektor: Sven Stefferud

 

Fungerende assisterende rektor: Hege Skau-Nilsen

 

Inspektør: Bård Clausen

 

Inspektør:

 

Inspektør: Morten Hagen

 

Telefonhenvendelser: 

Sentralbord: 23 38 43 70

Drawing of a city

Andre ansatte

Kontorpersonalet: 

 

Sidsel Bakkene 

Anders Eriksen

 Driftsleder:

 

 IKT-ansvarlig:

Einar Rydal

Sosiallærere:

1-7. Trinn Susanna Uboe Møthe

8-10. Trinn Torhild Bakke

Drawing of a city