Ferietilbud

AKS er åpen i alle skolens ferier, og i feriene har vi et eget opplegg. Vi varierer mellom å dra på turer og ha morsomme aktiviteter på skolen. Det er viktig for oss at feriene oppleves spennende og innholdsrike, og vi har stor fokus på trivsel og hygge. I feriene har vi som regel fellesbase, dvs. at begge basene er samlet og har et felles opplegg. Dette gir barna en sjanse til å knytte bånd og danne relasjoner på tvers av basene.

I forkant av feriene sendes det ut et elektronisk påmeldinggskjema på e-post.

I feriene kan barn med halv plass disponere 2 hele dager pr. uke, mens barn med full plass kan være på AKS i hele åpningstiden.

 

                                                         Tur til Nøklevann