Hovedseksjon

Ferietilbud

AKS er åpen i alle skolens ferier, og i feriene har vi et eget opplegg. Vi varierer mellom å dra på turer og ha morsomme aktiviteter på skolen. Det er viktig for oss at feriene oppleves spennende og innholdsrike, og vi har stor fokus på trivsel og hygge. I feriene har vi som regel fellesbase, dvs. at begge basene er samlet og har et felles opplegg. Dette gir barna en sjanse til å knytte bånd og danne relasjoner på tvers av basene.

I forkant av feriene sendes det ut et elektronisk påmeldinggskjema på e-post.

I feriene kan barn med halv plass disponere 2 hele dager pr. uke, mens barn med full plass kan være på AKS i hele åpningstiden. Det er mulig for barn med deltidsplass å kjøpe ekstra dager i feriene (gjelder ikke barn med gratis kjernetid). Skjema for kjøp av ekstra dager må fylles ut og sendes til AKS-leder innen svarfristen for den aktuelle ferien. Ekstra dager faktureres på neste faktura.

 

                                                        Bilderesultater for fysisk aktivitet ut på tur tegning

 

 

Juleferien 2021

Når er AKS stengt?

AKS er stengt hele juli måned (1.juli-31.juli) og åpner igjen 1.august.

I tillegg til dette er AKS stengt alle offentlige høytidsdager (røde dager).

Ferieprogram

Vinterferie 2022