Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Medlemmer

Leder                 Vivi Opdal, 996 25 677                                 vivi.opdal@gmail.com

Nestleder          Trond Hoem, 909 49 697                             trond.hoem@outlook.com

Kasserer            Trine Falao, 970 14 653                               trinefalao@hotmail.com

Sekretær           Reidun Berntsen, 928 99 599                      reidun@berntsen.org

 

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. FAU tar innspill og saker fra foreldrene videre til skolens driftsstyre og administrasjon/ledelse.

 

Foreldrene ved Abildsø skole velger et arbeidsutvalg (FAU) som består av FAU-representanter fra hver klasse (1.-10. trinn). Dette valget foregår på siste foreldremøte før sommeren, eller første foreldremøte etter skolestart.

Referater fra FAU Stormøter publiseres på It's Learning/Infosider/Infosider for foresatte.

 

Møtedatoer for FAU Stormøter skoleåret 2020/2021:

 

 

 

Alle ordinære FAU Stormøter er kl. 18:00-20:30 i Havestuen på Abildsø skole.

 

FAU har følgende arbeidsgrupper dette skoleåret:

Trafikkgruppa

Positivt skolemiljø

Natteravn

Bygg- og klimagruppe b/rektorboligen

17.mai  (6. trinn)

Skolebehovsplan "sovende gruppe"

 

Linker til mer informasjon: 

Hva er FAU? 

Medlem av FAU (brosjyre fra Foreldreutvalget for grunnskolen www.fug.no)

ABC for foreldrekontakter ved Abildsø skole (lenke kommer)

Oversikt over valgte FAU-medlemmer (lenke kommer)

Årshjul for FAU (lenke kommer)

Vedtekter (lenke kommer)

Økonomiske retningslinjer" (lenke kommer)

Dokumenter/referater

Dokumenter fra FAU ligger i portalen. Logg deg inn oppe på høyre side av hjemmesiden. Se infosider for foresatte.