Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Medlemmer

Leder: På valg
Nestleder og fungerende leder: Vivi Opdal, vivi.opdal@gmail.com 

Kasserer: Trine Falao, trinefalao@hotmail.com

Sekretær: Gro-Helene Sperre Risnes ghrisnes@yahoo.no

 

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. FAU tar innspill og saker fra foreldrene videre til skolens driftsstyre og administrasjon/ledelse.

 

Foreldrene ved Abildsø skole velger et arbeidsutvalg (FAU) som består av FAU-representanter fra hver klasse (1.-10. trinn). Dette valget foregår på siste foreldremøte før sommeren, eller første foreldremøte etter skolestart.

Referater fra FAU Stormøter publiseres på It's Learning/Infosider/Infosider for foresatte.

 

Datoer for FAU-møter i skoleåret 2017-2018

FAU stormøter holdes i Havestuen på Abildsø skole kl. 19.00-21.30

Mandag 25. september 2017

Mandag 20. november 2017

Mandag 29. januar 2018

Mandag 19. mars 2018

Mandag 28. mai 2018

FAU har følgende arbeidsgrupper dette skoleåret:

Trafikkgruppa

Positivt skolemiljø

Natteravn

Bygg- og klimagruppe b/rektorboligen

17.mai 2018 (6. trinn)

Skolebehovsplan "sovende gruppe"

 

Linker til mer informasjon: 

Hva er FAU? 

Medlem av FAU (brosjyre fra Foreldreutvalget for grunnskolen www.fug.no)

ABC for foreldrekontakter ved Abildsø skole (lenke kommer)

Oversikt over valgte FAU-medlemmer (lenke kommer)

Årshjul for FAU (lenke kommer)

Vedtekter (lenke kommer)

Økonomiske retningslinjer" (lenke kommer)

Dokumenter/referater

Dokumenter fra FAU ligger i portalen. Logg deg inn oppe på høyre side av hjemmesiden. Se infosider for foresatte.

Drawing of a city