Hovedseksjon

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Medlemmer

Leder                   Trond Hoem                    trond.hoem@outlook.com

Nestleder          Sindre Fjogstad              fjogstad@protonmail.com 

Kasserer            Trine Falao                      trine.falao@osloskolen.no 

Sekretær           Laila Holmboe                 lholmb@gmail.com

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. FAU tar innspill og saker fra foreldrene videre til skolens driftsstyre og administrasjon/ledelse.

Foreldrene ved Abildsø skole velger et arbeidsutvalg (FAU) som består av FAU-representanter fra hver klasse (1.–10. trinn). Dette valget foregår på siste foreldremøte før sommeren, eller første foreldremøte etter skolestart.

Referater fra FAU Stormøter publiseres på It's Learning/Infosider/Infosider for foresatte.

Møtedatoer for FAU Stormøter 2023/2024:

Alle ordinære FAU Stormøter er kl. 18:00–20:30 i Havestuen på Abildsø skole.

Onsdag,             

Mandag, 

Mandag, 

Mandag, 

Mandag, 

Foreldrene ved Abildsø skole velger et arbeidsutvalg (FAU) som består av FAU-representanter fra hver klasse (1.–10. trinn) og 1 fra S-klassen. Dette valget foregår på siste foreldremøte før sommeren, eller første foreldremøte etter skolestart.

Arbeidsgrupper dette skoleåret:

  • Trafikkgruppa
  • Positivt skolemiljø
  • Natteravn
  • 17.mai  (6. trinn)

Linker til mer informasjon: 

  • Hva er FAU? 
  • ABC for foreldrekontakter ved Abildsø skole (lenke kommer)
  • Oversikt over valgte FAU-medlemmer (lenke kommer)
  • Årshjul for FAU (lenke kommer)
  • Vedtekter (lenke kommer)
  • Økonomiske retningslinjer" (lenke kommer)

Dokumenter/referater

Dokumenter fra FAU ligger i portalen. Logg deg inn oppe på høyre side av hjemmesiden. Se infosider for foresatte.