FAU 2016-2017

Medlemmer:

Leder: Anders Johansen, epost: anders.johansen66@gmail.com
Nestleder: Vivi Opdal, epost: vivi.opdal@gmail.com
Kasserer: Trine Falao, epost: trinefalao@hotmail.com
Sekretær: Gro-Helene Sparre Risnes: ghrisnes@yahoo.no

FAU har som oppgave å bidra til å sikre reell medvirkning fra foreldre og har medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

FAU skal ivareta fellesinteressene til de foresatte. Foreldremedvirkning i skolen bygger på det faktum at det er foreldrene som har hovedansvar for barnas utvikling og opplæring. Foreldrene har rett til medvirkning i skolen.

FAU tar innspill og saker fra foreldrene videre til skolens driftsstyre og administrasjon/ledelse.

Foreldrene ved Abildsø skole velger et arbeidsutvalg (FAU) som består av FAUkontakter fra hver klasse. Dette valget foregår på siste foreldremøte før sommeren, eller første foreldremøte etter skolestart (kun for 1. og 8. trinn).

Datoer for FAU-møtene i skoleåret 2014-2015:

FAU stormøter holdes i Havestuen på Abildsø skole til følgende tidspunkt:
24. november 2014
2. februar 2015
13. april 2015
1. juni 2015

Alle dager fra 19-21.30


FAU har følgende arbeidsgrupper dette skoleåret:

  • Trafikkkomite
  • Positivt skolemiljø
  • Fysisk skolemiljø
  • 17.maikomiteen

For referater og inkallinger samt videre informasjon om arbeidsgruppenes arbeid, se fronter.

Linker til mer informasjon: Hva er FAU? ABC for foreldrekontakter ved Abildsø skole Oversikt over valgte FAU-medlemmer Årshjul for FAU Vedtekter Økonomiske retningslinjer ABC for foreldrekontakter (brosjyre fra Foreldreutvalget for grunnskolen www.fug.no)

Et godt samarbeid mellom foreldre og skolen er en forutsetning for et godt læringsmiljø. Vi i FUG gir råd og veiledning til foreldre og skolemyndigheter om hjem-skole-saker.

Dokumenter

Dokumenter fra FAU ligger i portalen. Logg deg inn oppe på høyre side av hjemmesiden. Se infosider for foresatte.

Drawing of a city