Hovedseksjon

Utlån og leie av skolelokaler

Skolen har følgende lokaler til utlån / utleie:
- Teatersal

- Klubben
- Øvre gymsal
- Nedre gymsal

- Havestuen

- Lillebrum (AKS)

- Storebrum (AKS)

 Utlån/utleie av skolens lokaler er fra kl. 17.00 til kl. 22.00 mandag til fredag, samt helg. Vi leier/låner ikke ut lokaler i skolens ferier.

Søknadsfrist 1. juni og 1. november 
Semesterlån må søkes om i avsatte søknadsperioder. Søknadsperioden for lån som skal gjelde hele skoleåret eller bare høstsemesteret er 1. mai til 1. juni. Søknadsperioden for lån som gjelder bare vårsemesteret er 1. november til 30. november. Svar på søknader om semesterlån kan forventes ca. tre uker etter søknadsfristen.

Skolen låner ut restkapasitet fortløpende gjennom hele skoleåret. Muligheten for å søke om lån av slik restkapasitet er stengt i søknadsperiodene for semesterlån.

For å søke om utlån og utleie, trykk på lenken til bookingløsningen:

https://booking.oslo.kommune.no/sted/5644a576-dbde-4bf6-b3d8-760b02796b0c

Disse typene frivillige organisasjoner med lokal forankring i Oslo kan låne skolelokaler gratis:

  • Frivillig organisasjon som tilbyr aktiviteter til elevene ved den aktuelle skolen.

  • Lokal eller byomfattende organisasjon som tilbyr aktiviteter for barn og unge under 25 år.

  • Idrettslag som tilbyr aktiviteter i gymsal for barn og unge under 25 år eller trening for psykisk utviklingshemmede uansett alder.

  • Opplysningsorganisasjon som oppfyller kravene i voksenopplæringsloven.

Frivillige organisasjoner som tilbyr andre aktiviteter enn det som er beskrevet ovenfor kan låne skolelokaler mot dekning av driftskostnader, altså til selvkost.

Utlån til selvkost:

 Skoleåret 2023/2024

Rom inntil 100 kvm

kr 48 per time

Spesialutstyrte arealer/rom fra 100-400 kvm:

kr 183 per time.

 Rom over 400 kvm/hele skolen:

kr 541 per time.

Priser for etableringskostnader ved avtaleforhold for deler eller hele semester

Kr 1118 per avtale

Priser for etableringskostnader ved avtaleforhold for engangsutleie kveld eller helg

Kr 568 per avtale

Pris for ekstra renhold:

Kr 361 per time inkludert sosiale kostnader.

Alle andre leietakere må betale markedspris. Pris fås ved henvendelse til skolen.

Har du spørsmål, kontakt:

Geir Andreas Neset, assisterende rektor
geir.neset@osloskolen.no 

 

Mer informasjon finner du på Oslo kommunes nettsider

https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/lokaler-og-uteomrader-til-lan-og-leie/lan-og-leie-av-skoler