Hovedseksjon

Storebrum – for 2.–4. trinn

Morgenåpning

Hver morgen fra kl. 07.30–08.30 er det morgenåpning på basen. Her tilrettelegges det for rolige aktiviteter og en koselig start på dagen. Fra kl. 08.15–08.30 er vi ute.

Ved skoleslutt

Barna spiser puljevis. Det er matpakke (tirsdag, torsdag) eller måltid AKS serverer (mandag, onsdag, fredag).

Utetid

Etter måltid har vi felles utetid. På ukeplanen skriver vi hvor lenge vi er ute, men alle må være ute minst 30 minutter hver dag. Etter felles utetid kan barna velge om de vil være ute eller inne.

Organiserte aktiviteter

Hver dag har vi forskjellige organiserte aktiviteter. Oversikten over disse aktivitetene finner man på ukeplanen. Disse aktivitetene er valgfrie å være med på, og barna skriver seg selv opp/melder seg på i forkant av aktiviteten.

Kurs

I tillegg til de organiserte aktivitetene har vi også ulike kurs. Kurs er aktiviteter elevene har meldt seg på, som går over en begrenset tidsperiode (som regel ca. 6 uker). Kurskatalog og påmelding sendes ut 2 ganger i året, en for høsten og en for våren. 

Henting

Når barnet hentes må det krysses ut hos kryssebokansvarlig. Når vi er ute har kryssebokansvarlig rød vest på seg.

Hjemsending

Barna kan også sendes hjem til faste klokkeslett etter avtale.

                             

Praktisk informasjon

Vi holder til i bygg 3 (inngang D).

Baseleder: Maurice Morgan

Assistenter: Victor Lyngmo Rojas, Ali Khan, Suriya Ratnavel, Hina Inam, Intizar Bani-Saad, Samantha Muniz, Miriam Amal Outlou, Zumer Zia og Mehwish Gondal 

E-post: maurice.morgan@osloskolen.no

Basetelefon: 957 22 950

Infohefte oppstart Storebrum