Storebrum - for 2. - 4.trinn

Morgenåpning: Hver morgen fra kl. 07.30 - 08.30 er det morgenåpning på basen. Her tilrettelegges det for rolige aktiviteter og en koselig start på dagen. Fra kl. 08.15 - 08.30 er vi ute.

Ved skoleslutt: Barna spiser puljevis. Det er matpakke (tirsdag, torsdag) eller måltid AKS serverer (mandag, onsdag, fredag).

Utetid: Etter måltid har vi felles utetid. På ukeplanen skriver vi hvor lenge vi er ute, men alle må være ute minst 30 minutter hver dag. Etter felles utetid kan barna velge om de vil være ute eller inne.

Organiserte aktiviteter: Hver dag har vi forskjellige organiserte aktiviteter. Oversikten over disse aktivitetene finner man på ukeplanen. Disse aktivitetene er valgfrie å være med på, og barna skriver seg selv opp/melder seg på i forkant av aktiviteten.

Henting: Når barnet hentes må det krysses ut hos kryssebokansvarlig. Når vi er ute har kryssebokansvarlig rød vest på seg.

Hjemsending: Barna kan også sendes hjem til faste klokkeslett etter avtale.

 

                             

 

Velkommen til oss :)