Hovedseksjon

Biblioteket

Barn leser

Åpningstider: Se høyre kolonne.

Elever kan komme enkeltvis eller i små grupper, eller i større grupper, hel eller halv klasse etter avtale.

Første klasse får hver høst besøk i klassen med info om biblioteket og høytlesing av bok før gjenbesøk på biblioteket uka etter med omvisning, info om låneregler og høytlesing av bok.

Andre klasser og trinn gjør avtale om besøk og presentasjon av bøker etter ønsker og behov. Mange gjør fast avtale for lån en eller to timer hver uke gjennom hele året.

Om biblioteket:

Vi har et godt utvalg av bøker i mange sjangre fra billedbøker og lesestartbøker til fakta- og fagbøker og skjønnlitterære bøker for alle klassetrinn, og for voksne. Bøkene er ordnet under bøker for 1.-4. klasse, mellomtrinn 5.-7. klasse og ungdom eller ungdom/voksne. Vi har også egne hyller for lydbøker og filmer.

Fantasy- og andre serier er ordnet for seg, likeledes bøker om blant annet sport, kjæledyr, grafiske romaner/tegneseriebøker, forelskelse, kjærliget og identitet, krim, klassiske bøker og bøker på nynorsk. Nyere bøker presenteres på egne eksponeringshyller.

Vi har et utvalg engelske bøker for alle trinn og jobber med å utvide dette.

Låneregler:

Alle som har levert underskrevet slipp om at foresatte er kjent med lånereglene, får låne.

1 bok av gangen for 1. og 2. klasse, 2 bøker for andre trinn. Alle lån skales gjøres i mikromarc, helst når bibliotekansvarlig er til stede. Innlevering av bøker i åpningstiden skal skje i skranken. Er biblioteket stengt, kan bøker leveres i innleveringsskap på gangen.

Det er gratis å låne bøker, men hvis bøker mistes eller blir ødelagt, vil det bli krevet erstatning. Så det er viktig å behandle bøkene pent og passe godt på dem.

Lånetid er 4 uker. Husk å levere innen fristen. Ofte er det noen som venter på boka du har lånt. Trenger du lenger lånetid, kan du spørre om å få det. Det går som regel greit hvis ingen står på venteliste på akkurat den boka.

Åpningstider

  • Mandag til og med torsdag: kl. 9.00 - 11.30

  • 12.15 - 14.15 og i storefri 11.30-12.00 hver dag hele uka.

Tips til hvordan du finner ut om en bok passer deg:

  • Ikke døm boken etter omslaget
  • Les «vaskeseddelen» på baksiden, den sier noe om hva boken handler om
  • Se litt på sidene. Er boken illustrert? Er det luft mellom linjene? Les gjerne første siden.
  • Passer boken for deg?
  • Unge/ferske lesere: Bruk 5 finger-regelen:
  • 0-1 ord du ikke forstår = for lett, 2-3 ord = passe, 4 ord = prøv den, 5 ord = for vanskelig)
  • Eldre lesere: Bruk 10 ords-regelen: Nærmer det seg 10 ord du ikke forstår på en tilfeldig side, er boka for vanskelig. Ofte forstår du godt sammenhengen selv om du ikke forstår alle ordene, men du kan gå glipp av detaljer og nyanser.
  • Spør om hjelp