Bibliotek

Gjennom flere år har vi satset på skolebiblioteket som en sentral læringsarena. Som ledd i et stort kommunalt prosjekt er biblioteket tildelt midler til innkjøp og modernisering. Store deler av skoledagen er biblioteket betjent, slik at elevene kan finne stoff, låne bøker, lese og studere under veiledning.