Hovedseksjon

Søke videregående opplæring

Frist for å søke videregående skole er 1. mars 2024.

Lurer du på hva du skal velge på videregående?

Med 15 forskjellige utdanningsprogram og 24 forskjellige videregående skoler er det mye å velge mellom i Oslo. Det fine er at det finnes noe for de fleste! I Oslo finnes det 10 forskjellige yrkesfag fordelt på de forskjellige skolene samt fem forskjellige studieforberedende programmer.

Her kan du lese mer om alle utdanningsprogrammene og få et unikt innblikk i skolehverdagen til elever ved hvert enkelt utdanningsprogram.

Viktige datoer

  • 1. februar. Søknadsfrist for inntak med fortrinnsrett, minoritetsspråkelige søkere med kort botid til individuell behandling og for lærekandidatordningen.
  • 1 mars. Søknadsfrist for ordinært videregående inntak.
    Etter dette tidspunktet vil det ikke være mulig å registrere eller endre søknader.
  • 24. juni. Siste frist for å sende inn dokumentasjon og vitnemål. Hvis du ikke går på kommunal skole i Oslo, må du selv sende inn vitnemål og kompetansebevis.
  • Ca. 8. juli. Første inntak er klart. Du har 8 dagers svarfrist.
  • Ca. 12. aug. Andre inntak er klart. Du svarer på tilbud om plass/venteliste ved å møte opp første skoledag.