Hovedseksjon

Gratis kjernetid 2. klasse

Gutt og jente, med skoleelementer

Fra og med høsten 2022 blir det også gratis kjernetid for 2.klasse her på Abildsø skole.

Dette er Gratis deltidsplass

De barna som har heltidsplass på AKS står fritt til å disponere AKS i hele åpningstiden, og alle dagene i skolens ferie- og fridager, når AKS holder åpent.

Månedlig oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen er per 01.01.2022

  • Inntekt over 425 617 kroner
    • Heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid: 1069 kroner 
  • Inntekt fra 239 410 til 425 616 kroner
    • Heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid: 462 kroner 
  • Inntekt til og med 239 409 kroner  
    • Heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid: 252 kroner

Barn med gratis deltidsplass kan benytte seg av AKS inntil 12 timer i uken etter skoleslutt.

Barn med halvdagsplass kan ikke benytte seg av morgenåpning.

De kan være på AKS i 2,5 timer etter skoleslutt mandag – torsdag og 2 timer etter skoleslutt på fredager.

Gratis deltidsplass kan også benyttes inntil 2 hele dager pr. ferieuke.
Det er Aktivitetsskolen som bestemmer hvilket dager 50% barn komme i skolens ferie.

Dette koster 0,- i måned. 
Det er ikke mulighet for kjøp av ekstra dager i skolens ferie. 

Endring fra heltidsplass til deltidsplass eller omvendt kan gjøres 2 ganger i året, gjeldende fra 1.august og 1.januar – med én måneds varsel fra den 1.

i måneden. For endret plassering fra 1. januar 2023 må det søkes innen 1.desember 2022. For endret plassering 1.august 2022 må det søkes innen 1.juni 2022.

Elektronisk skjema for søknad, endring og oppsigelse av plass finnes på Aktivitetsskolens hjemmeside.

Med vennlig hilsen

Kusum Lata
Aktivitetsleder 1.-4.
e-post: Kusum.Lata@osloskolen.no
+47 948 57 949