Hovedseksjon

I Osloskolen skal det være plass for alle

Pride hjerte flagg
Markering av mangfold går også rett inn arbeidet med den nye læreplanen. Menneskeverd er en av seks verdier som skal prege opplæringen. Dette er vår måte å vise at det er hjerterom i alle klasserom.