Til alle foresatte ved Abildsø skole

Oslo by

6 og 7 trinn har hjemmeskole som tidligere beskrevet i informasjon fra bydel og skole.

8.-10. trinn følger sin plan både fysisk og digitalt.

Vår spesialklasse fortsetter på rødt nivå.

Rødt nivå innebærer blant annet mindre kohorter og noen færre uketimer for elevene. Lærerne vil sende ut oppdaterte planer i løpet av mandagen. Vi vil komme tilbake til eventuelle endrede åpningstider i AKS for resten av uka.

Vi vil tilby tilsyn av elever på 1-5 trinn som har foresatte med samfunnskritiske jobber mandag 25.1. Vi ber om at de det gjelder sender en e-post til Anne-Sophie Føyner Hexeberg innen søndag 24/1 kl. 18.00

anne-sophie.foyner.hexeberg@ude.oslo.kommune.no

Vi håper dere alle har forståelse for at vi trenger mandagen til å organisere, slik at vi kan tilby best mulig opplæring for elevene på rødt nivå også på barneskolen fra og med tirsdag.

Skolen sender ut oppdatert informasjon ved eventuelle endringer.

Med ønske om en fortsatt trygg og god helg, Sven, rektor.