Videregående opplæring

Elever som sitter ute

Her er oversikt over skolenes åpen dag og informasjon om de forskjellige utdanningsprogrammene. Søknadsfrist for videregående opplæring er 1. mars.

Trykk her for å komme til Osloskolens tilbud