Superklubben - for 4.trinn

I år har vi startet opp et ekstra tilbud for elevene på 4.trinn, Superklubben.

Hver uke har 4.trinnselevene én dag (som regel fredag) hvor de har et eget aktivitetstilbud. På klubbmøtet tidligere i høst var elevene med på å lage en halvårsplan over aktivitetene, og de har i stor grad vært med å bestemme hvordan superklubben skal være.

Målet med superklubben er å gi et nytt og mer spennende tilbud til de eldste barna i Aktivitetsskolen.

 

Superklubb

Reklameplakat laget av elever på Superklubben :)