Superklubben - for 4.trinn

I år har vi startet opp et ekstra tilbud for elevene på 4.trinn, Superklubben.

Hver uke har 4.trinnselevene én dag (som regel fredag) hvor de har et eget aktivitetstilbud. På klubbmøtet tidligere i høst var elevene med på å lage en halvårsplan over aktivitetene, og de har i stor grad vært med å bestemme hvordan superklubben skal være.

Målet med superklubben er å gi et nytt og mer spennende tilbud til de eldste barna i Aktivitetsskolen.

 

Superklubb

Reklameplakat laget av elever på Superklubben :)

 

Superklubbens aktiviteter

Her er en oversikt over noen av aktivitetene Superklubb har hatt dette skoleåret. 

  • Lage slim
  • Matlagingsgrupper
  • Se på film
  • Datagruppe
  • Hobbyverksted 
  • Just Dance-party
  • Tur til Leo's Lekeland

--- Og mye, mye mer!

En del av aktivitetene har vi gjort flere ganger, og elevene er selv med å planlegge og bestemme aktiviteten.