Om spesialklassen

Skole og aktivitetsskole (AKS) holder til i samme bygg og har innkjøring fra Grågåsveien. Det er sentralt opptak ved utdanningsetaten med søknadsfrist 1.12.

Spesialklassens bygg er tilpasset bevegelseshemmede. Bygget har gymsal, sanserom, baserom med tilhørende grupperom, et skjermet uteareal og lett tilgang til skolens nyoppussede skolegård. Friarealet ved Østensjøvannet brukes til ulike aktiviteter.

Elevene er delt i fire aldersblandede baser etter utviklingsnivå. Aktiviteter, turer og prosjekter foregår på tvers av basene og Spesialklassen samarbeider også med de andre klassene ved skolen.

Elevene har ulike utfordringer og behov. Alle elevene har individuell opplæringsplan (IOP) utarbeidet på grunnlag av sakkyndig vurdering fra pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Undervisningen foregår en til en og i små grupper. Fysisk aktivitet er en viktig del av skolehverdagen. Elevene har svømming på Bøler bad og undervisning i musikk medbevegelse.

Personalet består av spesialpedagoger og assistenter med bred kompetanse og erfaring innen spesialpedagogikk. 

Spesialklassen fokuserer på den enkelte elevs behov og utviklingsmuligheter. Satsningsområder er kommunikasjon og inkludering.

 

Abildsø skole, Enebakkveien 264,1187 Oslo, Tel.23384370
Abildsø skole, Inspektør spes.avd- Morten Hagen Tel.41048850
Abildsø skole, Baseleder AKS spes.avd –Zofia Grøvslien Tel. 90813154

Abildsø skole, Fraværstelefon spes. avd – grønn base. Tel 95016647