Om spesialklassen

Skole og aktivitetsskole (AKS) holder til i samme bygg og har innkjøring fra Grågåsveien. Det er sentralt opptak ved utdanningsetaten med søknadsfrist 1.12.

Spesialklassens bygg er tilpasset bevegelseshemmede. Bygget har gymsal, sanserom, baserom med tilhørende grupperom, et skjermet uteareal og lett tilgang til skolens nyoppussede skolegård. Friarealet ved Østensjøvannet brukes til ulike aktiviteter.

Elevene er delt i fire aldersblandede baser etter utviklingsnivå. Aktiviteter, turer og prosjekter foregår på tvers av basene.  

Alle elevene har individuell opplæringsplan (IOP) utarbeidet på grunnlag av sakkyndig vurdering fra pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Undervisningen foregår en til en og i små grupper. Spesialklassen fokuserer på den enkelte elevs behov og utviklingsmuligheter. Fysisk aktivitet er en viktig del av skolehverdagen. Elevene har svømming på Lambertseter bad og Rustad skole.

Personalet består av spesialpedagoger og assistenter med bred kompetanse og erfaring innen spesialpedagogikk.

Vi har stor fokus på fag og akademisk utvikling for våre elever.

Satsningsområder er kommunikasjon,  inkludering og livsmestring.

 

Abildsø skole, Enebakkveien 264,1187 Oslo, Tel.23384370


Abildsø skole, Avdelingsleder i S klassen  Liudmila Naryzhnaya,

Tel: 93239947 Mail: liudmila.naryzhnaya@ude.oslo.kommune.no


Abildsø skole, Baseleder AKS spes.avd –Zofia Grøvslien Tel. 90813154

Abildsø skole, Fraværstelefon spes. avd – grønn base. Tel 95016647