Hovedseksjon

S-klassen AKS

S-kl. AKS holder til på bygg 6 på Abildsø skole. Det er 17 elever som går på denne basen.

S-KL-AKS er det en leder og 13 assistenter. AKS er delt inn i fire baser etter funksjonsnivå.

S- kl. AKS har uteområder som er universelt utformet og nære Østmarka og Østensjøvannet.

 

Aktiviteter

Elevene på S- kl. AKS har ulike aktiviteter hver for seg på avdeling, men samles kl. 15.30 daglig.

Det foregår læringsstøttene aktiviteter som er basert på elevens IOP. Avdelingen har også sin egen lokale rammeplan.

Rød – fysisk aktivitet utendørs og i gymsalen, film på fredager, ADL- trening.

Blå og Grønn – matlaging, fysisk aktivitet utendørs og i gymsalen, aktiviteter på ordinær AKS, spill som støtter opplæringen innen lesing, regning og skriving.  

Orange –  aktiviteter utendørs, , film på fredager, røris,  ADL-- trening

Ved heldagsåpent er det egen plan hvor vi gjennomfører matlaging og reiser på lengre turer til f.eks. kino, Sørbråten Gård, Leos lekeland etc.…

 Satsningsområder

Samhandling og kommunikasjon med elevene.

Læringsstøttene aktiviteter

Samarbeid og dialog mellom skole og AKS

 Oppholdsbetaling

1 – 4.trinn Ordinær oppholdsbetaling

5 – 7 trinn Betalingsfritak. Utdanningsetaten betaler AKS – plassen

8- 10 trinn Betalingsfritak. Bydelene kjøper plass til elevene.

 Åpningstider:

Fra kl. 07:30 til 08:30 og 13:30 til 16:30. Ved heldagsåpent er det åpent fra kl. 07.30 – 16.30.