Skolestart 2019

Gutt og jente, med skoleelementer

Trinn 2-10 og S-klassen møter kl 09.00. Elevene møter lærer ved inngang til klasserom. Lærerne samler elevene og går til felles oppstart i hesteskoen.

S-klassen møter kontaktlærerne i vanlige klasserom.

Trinn 2 møter kontaktlærerne ved inngangen til Storebrum (AKS).

Trinn 3 og 4 møter ved samme klasserom som i fjor.

Trinn 5 og 6 møter ved øverste inngang i skipet (bygg 4)

Trinn 7-10 møter utenfor u-blokka (bygg 3)

  

Trinn 1 møter kl 10.00 i hesteskoen.

 

Vi gleder oss alle til skolestart. Særlig velkommen til årets skolestartere.