Hovedseksjon

Til skolestartere 2024–25

Elever første skoledag

Innskriving på skolen

De siste årene har innskrivingen vært digital, så behovet for å komme fysisk til skolen har ikke vært det samme som tidligere. Vi ønsker likevel å invitere skolestartere og foresatte til å komme på besøk til skolen en ettermiddag for «innskriving». Dette vil foregå på skolens bibliotek. Der vil AKS-leder, sosiallærer, bibliotekar og undervisningsinspektør være til stede. Der kan barna få skrive inn navnet sitt på listen vår, lage en tegning eller se seg litt rundt på biblioteket. Dette er et frivillig tilbud, barnet er allerede registrert på skolen. Dere kan velge mellom to ettermiddager:

             tirsdag 6. februar, mellom 15.30 og 17.00

             torsdag 8. februar mellom 15.30 til 17.30

 

Besøksdager for barnehagene

Tirsdag 23. april og tirsdag 30. april inviteres barnehagene til besøksdag på skolen og AKS. Denne dagen er det personalet i barnehagen som følger barna.

 

Førskoledag

29.05.2024 er det førskoledag for alle skolestarterne. Denne dagen er det foresatte som følger barna. Det blir avholdt informasjonsmøte for foresatte mens barna besøker klasserommene.

Ta kontakt med sosiallærer eller AKS om du lurer på noe.